bewi logo

Dla dostawców

Dążymy do przejrzystych relacji z dostawcami oraz kierujemy się zasadami zgodnymi z etyką biznesu.

Dokonujemy wyboru dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria. Współpraca z dostawcami towarów i usług dla IZOBLOK S.A. bazuje na otwartości i uczciwości oraz warunkach podpisanych umów.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy firmy zainteresowane współpracą z nami do zapoznania się z wymaganiami jakie stawiamy naszym dostawcom oraz z ogólnymi warunkami zakupu. Skontaktuj się z nami.

Weiter lesen
Skip to content